W tym roku na miesięczny wyjazd do Hiszpanii na praktyki dostały się 24 osoby


Technik budownictwa
Technik geodeta
Technik oze

Komentarze